Standarta aizdevums

Aizdevuma pieteikums

Informācija par aizdevumu

Aizdevuma summa sākot no € 500. Par aizdevuma līguma noformēšanu tiek piemērota komisijas maksa, kas tiek ieturēta no aizdevuma summas. Komisijas maksa tiek piemērota saskaņā ar Bankas noteikto cenrādi.

No 6 līdz 60 mēnešiem.

Ikmēneša maksājuma apmērs ir atkarīgs no aizdevuma summas un izvēlētā termiņa

Aizņēmēja dati

Ienākumi

Saistības

Ja Tev ir Ātrie kredīti, droši norādi tos

Par ātrajiem kredītiem tiek uzskatīti tie, kur nav ikmēneša maksājumi, bet aizdevuma summa tiek atmaksāta vienā maksājumā.

  • Norādi kopējo kredīta summu, kas Tev ir jāapmaksā pie šī aizdevēja. Piemēram, ja Tev ir noformēts aizdevums 300 EUR apmērā uz termiņu 30 dienas, norādi aizdevuma summu - 300.

Saistības (kredīti/līzingi, alimenti, citi)

Ja Tu veic maksājumus Bigbank, tad šos maksājumus pieteikumā Tev nav jānorāda

  • Norādi savu ikmēneša kredīta maksājums pie šī aizdevēja

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums pieejams šeit

Close

Ar šo apliecinu un apstiprinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija, ir patiesa, pareiza un pilnīga. Es apliecinu arī, ka 30 dienu laikā apņemos iesniegt jaunu pieteikumu, ja pieteikumā norādītajā informācijā notiks kādas izmaiņas. Iesniedzot pieteikumu, pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa kreditoram darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu, vai aizdevuma lēmumu. Pieteicējs dod Bigbank AS tiesības apstrādāt pieteikumā dotos datus saskaņā ar Bankas vispārējos noteikumos atrunātajiem mērķiem, apmēru un nosacījumiem. Persona, kas iesniegusi pieteikumu, apstiprina, ka saņēmusi kontaktpersonas piekrišanu tās datu sniegšanai Bigbank AS. Persona, kas iesniedz datus, apliecina, ka pirms pieteikuma iesniegšanas ir iepazinusies ar Bankas vispārējiem noteikumiem un tādējādi ir informēta par savām tiesībām attiecībā uz Bankas veikto personas datu apstrādi. Bankas vispārējie noteikumi ir pieejami Bankas mājas lapā (https://www.bigbank.lv/dokumenti/) un Bankas birojos. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas. Pieteicējs iesniedz Bankai un piekrīt, ka Banka saskaņā ar Bankas vispārējos noteikumos noteiktajiem mērķiem apstrādā arī Pieteicēja pases kopiju/ID kartes kopiju un konta izdruku.


* Kredīta kalkulatoram ir informatīva nozīme, lai noskaidrotu aptuvenu kredīta ikmēneša maksājumu.