Aizdevums pret nekustamā īpašumu ķīlu

Dati par aizdevumu

Sākot no € 7000.

No 2 līdz 180 mēnešiem.

Ikmēneša maksājuma apmērs ir atkarīgs no aizdevuma summas un izvēlētā termiņa

Aizņēmēja dati

Ienākumi

Saistības

  • Ikmēneša kredīta maksājums vai aizdevuma kopējā summa, gadījumā, ja aizdevums tiek apmaksāts vienā maksājumā ("ātrie kredīti")

Piekrišana personas datu apstrādei

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums

Ar šo apliecinu un apstiprinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga. Apliecinu , ka 30 dienu laikā apņemos iesniegt jaunu pieteikumu, ja pieteikumā norādītajā informācijā būs izmaiņas. Iesniedzot pieteikumu, apstiprinu iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka esmu darījis zināmus Bankai visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt manas finansiālās situācijas vai spējas atmaksāt aizdevumuizvērtēšanu vai pieņemt lēmumu par aizdevuma izsniegšanu.
Apstiprinu, ka mana rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt manas spējas uzņemties saistības.